Onze organisatie

Sinds 2001 biedt Partners in Finance inzet, kennis en ervaring op een hoog kwaliteitsniveau tegen een verantwoorde prijs aan haar cliënten. Zo dragen wij bij aan de groei van uw onderneming, aan de continuïteit van uw bedrijf en het rendement daarvan. Wij vinden het belangrijk voor u een vast aanspreekpunt te zijn die u actief bijstaat met samenhangende adviezen die aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten. Een adviseur die net als u vooruit denkt, die kennis heeft van de branche en die weet wat er speelt. Wij beschikken over een eigen netwerk van deskundigen die, indien nodig, geraadpleegd kunnen worden. Partners in Finance staat voor proactief adviseren, het geven van gedegen advies en DOEN.

 

Het kwaliteitssysteem van ons kantoor is van hoog niveau en bevat de nodige waarborgen. Onze kantoororganisatie is erop gericht om u op een persoonlijke manier van dienst te zijn. Maak op deze site kennis met ons en onze werkwijze.

Om succesvol te presteren stellen we onszelf enkele voorwaarden.

Zo vinden we het nodig:

  • samen met u het beoogde doel helder te omschrijven;
  • overeenstemming te hebben over het plan van aanpak;
  • u een betrouwbare kostenindicatie te bieden;
  • afspraken na te komen;
  • normen, waarden en wet- en regelgeving te respecteren;
  • te streven naar ‘win-win’-situaties;
  • u goede ondersteuning te bieden;
  • te zorgen dat u, als opdrachtgever, méér aan ons heeft;
  • onze werkzaamheden af te stemmen op uw specifieke situatie.

Kortom: in overleg met u wordt bepaald welke werkzaamheden door ons worden verricht, zodat er een optimale verhouding van kosten en baten ontstaat.

Partners in Finance wil een betrouwbare en waardevolle adviseur zijn van uw onderneming, met inzet van kwaliteit, inzicht en integriteit.

Kwaliteit
Adviseurs bij Partners in Finance hebben een kritische instelling, een absolute voorwaarde om hoogwaardige prestaties te leveren. Kennis en kunde zijn belangrijke factoren. Kwaliteit is voor Partners in Finance een doorlopend proces waar zorg en aandacht aan wordt besteed. Nieuwe ontwikkelingen volgen we nauwgezet en we
staan altijd open voor nieuwe uitdagingen.

Partners in Finance is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Commitment
Commitment naar onze klanten, dat is waar het om draait bij Partners in Finance. Passie voor financiën en het op een hoger plan brengen van uw financiële bedrijfsvoering is onze uitdaging. Of het nu gaat om jaarrekeningen, salarisadministratie of fiscale adviezen. Wij hebben niet alleen de taak om cijfers te maken, maar we hebben vooral een rol als sparringpartner. Creatieve oplossingen in uw ondernemerschap!

Ondernemend adviseren
Adviseurs van Partners in Finance zijn creatief en ondernemend. Creativiteit zorgt voor nieuwe ideeën om te kunnen overleven. Het kunnen signaleren van problemen is stap 1, maar het bieden van handvaten aan u om problemen op te lossen is hetgeen waar het om gaat. Hierbij draait het voornamelijk om de tijdigheid van de advisering. Kortom: aandacht voor de uw bedrijfsvoering is essentieel om te kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuzes.

Partners in Finance werkt met een enthousiast team. Door onze jarenlange ervaring in diverse branches kan er snel worden ingespeeld op de eisen en wensen van uw onderneming.

Als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf staat u continu voor keuzes. Bedrijfsmatige beslissingen die altijd financiële consequenties hebben. Verwacht u van uw accountant dat hij of zij zich alleen beperkt tot de controle van de jaarrekening? Of heeft u ook behoefte aan een actievere rol?

Beide situaties vragen om een accountant met kennis van zaken, inzicht in u én uw onderneming en – niet te vergeten – een onafhankelijke instelling, die door extern toezicht wordt gewaarborgd. Als AA-Accountant zijn wij een betrokken en betrouwbare partner, die u ook proactief kan bijstaan in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij fiscale zaken of personeelsaangelegenheden.

Kortom: Ondernemen doet u met Partners in Finance, de basis voor succesvol ondernemerschap.