AFM doet verkennend onderzoek naar aanpak integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties

Het in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico’s draagt bij aan een integere en beheerste bedrijfsvoering door accountantsorganisaties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet verkennend onderzoek bij een aantal niet-oob-kantoren.

Bron: accountant.nl
AFM doet verkennend onderzoek naar aanpak integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties