Inspectie SZW: aanpak werkdruk bij accountantskantoren schiet te kort

Accountantskantoren treffen te weinig maatregelen om werkdruk en ongewenst gedrag bij hun werknemers te voorkomen of beperken. De kantoren moeten de oorzaken van werkstress beter in kaart brengen en passende maatregelen nemen om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te beheersen. Daarbij moet extra aandacht worden gegeven aan young professionals.

Bron: accountant.nl
Inspectie SZW: aanpak werkdruk bij accountantskantoren schiet te kort