Marcel Pheijffer: stelsel rechtsbescherming accountants in lijn met andere landen

De rechtsbescherming van accountantsorganisaties is in lijn met gebruikelijke rechtsstelsels en met de rechtsbescherming in andere landen. De kritiek van sommige accountantsorganisaties dat toezichthouder AFM zowel normsteller, toezichthouder als boetebepaler is, is niet terecht.

Bron: accountant.nl
Marcel Pheijffer: stelsel rechtsbescherming accountants in lijn met andere landen