NRC: ‘EY-voorzitter miste materiële fouten in jaarrekening Rabobank’

De huidige EY-bestuursvoorzitter heeft bij de controle van de jaarrekening over 2013 van de Rabobank materiële fouten over het hoofd gezien. Die fouten zijn in de jaarrekening 2014 gecorrigeerd. EY heeft daarvan geen incidentmelding gedaan bij toezichthouder AFM. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Bron: accountant.nl
NRC: ‘EY-voorzitter miste materiële fouten in jaarrekening Rabobank’

Herziene Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd

Het kabinet is positief over de herziene Corporate Governance Code die in december 2016 is gepubliceerd. De nieuwe code legt meer nadruk op de waardecreatie van een organisatie op de lange termijn, benadrukt het belang van een transparant beloningsbeleid en onderstreept de meerwaarde van een aangename bedrijfscultuur. De wettelijke verankering van de code kan nu in gang worden gezet.

Bron: accountant.nl
Herziene Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd

Regels over niet-financiële verklaring bekendgemaakt

Grote beursvennootschappen, banken en verzekeraars met meer dan vijfhonderd werknemers moeten een niet-financiële verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten zij informatie verschaffen hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Bron: accountant.nl
Regels over niet-financiële verklaring bekendgemaakt