Accountants kiezen voor beroepseed

Accountants leggen voortaan een eed af om te benadrukken dat zij hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. De Ledenvergadering van de NBA stemde in grote meerderheid in met de invoering van de eed, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.

Bron: accountant.nl
Accountants kiezen voor beroepseed