Advies over uitgebreider verslaggevingsstelsel

De Ministerraad en de president van de Algemene Rekenkamer hebben de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid verzocht om begin 2017 een advies aan het volgende kabinet uit te brengen. Dit betreft de voor- en nadelen van toevoeging van meer baten-lasteninformatie aan de huidige wijze van begroten en verantwoorden.

Bron: accountant.nl
Advies over uitgebreider verslaggevingsstelsel