Eumedion: 'zero tolerance'-aanpak corruptie

Eumedion propageert een ‘zero tolerance’-aanpak ten aanzien van corruptie. Ondernemingen dienen een anti-corruptiebeleid te hebben waarvan verwacht mag worden dat het effectief is tot in de verste dochtermaatschappijen. De accountant heeft daarbij tot taak te wijzen op eventuele tekortkomingen in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van corruptie.

Bron: accountant.nl
Eumedion: 'zero tolerance'-aanpak corruptie