Geen samenstelverklaring bij samenloop met controle- of beoordelingsopdracht door zelfde accountant

Het NBA-bestuur heeft besloten dat het niet verplicht is om Standaard 4410 toe te passen wanneer de accountant in het kader van zijn controle- of beoordelingsopdracht het management helpt bij het opstellen van de jaarrekening.

Bron: accountant.nl
Geen samenstelverklaring bij samenloop met controle- of beoordelingsopdracht door zelfde accountant