Invoering Wet DBA is ‘bloedbad’

De Belastingdienst heeft bijna de helft van de tot nu toe afgehandelde modelovereenkomsten voor zelfstandigen afgekeurd. De modelovereenkomsten zijn nodige door de invoering van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Bron: accountant.nl
Invoering Wet DBA is ‘bloedbad’