Kabinet raamt begrotingstekort dit jaar op 68 miljard euro

Het tekort op de rijksbegroting loopt dit jaar volgens een eerste raming van het kabinet op tot 68 miljard euro. Dat is fors minder dan de 92 miljard euro die minister Wopke Hoekstra (Financiën) voorspelde bij het verschijnen van de voorjaarsnota eind april. Op Prinsjesdag 2019 werd evenwel nog uitgegaan van een overschot van 2 miljard euro.

Bron: accountant.nl
Kabinet raamt begrotingstekort dit jaar op 68 miljard euro