Monitoring Commissie Accountancy: 'Nog veel werk aan de winkel'

De accountantssector moet nog flinke stappen zetten om tot de noodzakelijke kwaliteitsverbetering en cultuur- en gedragsverandering te komen. De in 2014 voorgestelde maatregelen alleen zijn niet afdoende om de oorzaken van de structurele problemen binnen de sector op een adequate wijze aan te pakken.

Bron: accountant.nl
Monitoring Commissie Accountancy: 'Nog veel werk aan de winkel'