NBA publiceert consultatiedocument over structuurmodellen accountancy

De NBA-Stuurgroep Publiek Belang heeft een Green Paper Structuurmodellen Accountancy gepubliceerd. Het consultatiedocument beschrijft en evalueert de bestaande structuurmodellen binnen de sector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. Ook worden enkele alternatieve modellen beschreven.

Bron: accountant.nl
NBA publiceert consultatiedocument over structuurmodellen accountancy