Plasterk: 'Problemen decentralisatie zorg opgelost in 2016-2017'

Plasterk voorziet in 2016 nog afkeurende accountantsverklaringen en problemen bij gemeenten bij het vaststellen van de rechtmatigheid van uitgaven aan zorgaanbieders. De stappen die inmiddels zijn gezet om dit op te lossen moeten er volgens de minister voor zorgen dat de meeste problemen in de loop van 2016 en 2017 worden opgelost.

Bron: accountant.nl
Plasterk: 'Problemen decentralisatie zorg opgelost in 2016-2017'